Moja filozofia pracy

W swojej pracy skupiam się na pomocy w odkrywaniu mocnych stron i zasobów człowieka, budowaniu pozytywnego nastawienia do życia, nawet w obliczu trudności oraz „oświetlaniu” własnej drogi do radości i harmonijnego rozwoju. Kieruję się zasadą, że zadaniem psychologa jest podążanie za klientem i dopasowanie stosowanych metod i narzędzi do osoby.

Zatem zawsze wychodzę od indywidualnych potrzeb i nie korzystam z gotowych schematów. Kluczowe w pracy czy indywidualnej, czy grupowej jest tworzenie przyjemnej i bezpiecznej atmosfery, ponieważ emocje pozytywne zwiększają repertuar stylów myślenia i działania. Na pierwszym miejscu jest dla mnie zawsze dobro klienta i postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Dotyk zdrowia Gabinet Rehabilitacji
Odwiedź stronę
Dotyk Zdrowia: